دوشنبه, 13 تیر 1401  
مدیریت نشست ها

بر اساس برنامه ­ریزی­ های صورت گرفته آغاز اغلب نشست ­ها با ایراد یک سخنرانی کلیدی همراه خواهد بود که عناوین مطالب و اسامی اساتید و متخصصان مربوطه پس از مشخص شدن برنامه جلسات اعلام خواهد گردید.

راهنمای نگارش مقاله